15 listopada 2018 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i obywatelskie. Spotkanie  odbyło się w  godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej. Montaż słowno - muzyczny zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne.

Celem tego kulturalno - patriotycznego spotkania było pokazanie i uświadomienie, jak  wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież czytała wiersze poetów znanych i nieznanych, a także takie utwory, których autorzy się pod nimi nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona, nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę o wolność. 

Utwory brzmiały ze zdwojoną siłą. Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację uczniów, stawały się dla słuchających szczególnie wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne chórzystki.

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół odpowiedzialny za realizację projektu „Małym śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”.

Atmosfera była podniosła, ale nie patetyczna. Taka, jak nasz współczesny patriotyzm - Polaków żyjących w wolnej Ojczyźnie.

Działania projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”  sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

    

 

Żródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony