Już jutro do Gryfina przyjeżdża grupa młodzieży z Hiszpanii. To dzięki programowi „Bridging the gap – Polonia and Katalonia” realizowanemu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Uczniowie tej szkoły wraz z nauczycielkami Marzeną Burdzy i Małgorzatą Woroniecką, przystąpili do programu eTwinning.

Jest to edukacyjny projekt Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Gryfinianie znaleźli szkołę partnerską z Ins Sant Just z Hiszpanii, a we wrześniu 2011 zarejestrowany został projekt pt.: „Bridging the gap – Polonia and Katalonia”.

Z założenia projekt ma na celu przybliżenie polskiej i hiszpańskiej młodzieży różnic i podobieństw, tradycji, dziedzictwa kulturowego, planów na przyszłość i nadziei, jakie żyją w głowach i sercach ludzi oddalonych od siebie szerokościami geograficznymi. Nieść ma ze sobą również wartości praktyczne – poprawę praktycznej znajomości języka angielskiego, wzrost motywacji do nauki języka, praktyczne wykorzystanie umiejętności komputerowych oraz stwarzać możliwości nawiązania przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów. Jeden z punktów projektu przewiduje właśnie wizytę uczniów z hiszpańskiej szkoły w Polsce w terminie od 21 do 27 marca. Do Gryfina goście przybędą w środę po południu i udadzą się do gryfińskich rodzin swych rówieśników. W czwartek m.in. odwiedzą starostę Wojciecha Konarskiego.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony