Wicestarosta Jerzy Miler otworzył dziś (środa, 21 marca) kolejne obrady specjalnej grupy zajmującej się szkolnictwem. Zadaniem zespołu jest wypracowanie celów strategicznych oraz zadań oświaty, które pozwolą te cele osiągnąć. Sama strategia będzie wyznaczać kierunki dalszego rozwoju. Jednak już 12 października 2011 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej powiatu gryfińskiego na lata 2012-2016.

Prace grupy specjalistów związane są z koniecznością opracowania wieloletniego, spójnego programu działań i podejmowania decyzji dotyczących powiatowej oświaty. Specjalną analizę przygotowuje Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych ( tego dnia reprezentowanych przez Pawła Barana, Sebastiana Gnata, Mariusza Doszycia).


W skład zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej powiatu gryfińskiego na lata 2012-2016 wchodzą

1)       Jerzy Miler – wicestarosta  – przewodniczący,

2)       Jan Gładkow – członek zarządu powiatu

3)       Ewa Dudar – radna Rady Powiatu w Gryfinie,

4)       Adriana Salamończyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,

5)       Joanna Mendrygał – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,

6)       Jolanta Majewska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,

7)       Bogusława Florek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,

8)       Jerzy Sołtysiak – powiatowy organizator rozwoju edukacji,

9)       Elżbieta Lorenowicz-Bień – naczelnik wydziału edukacji, kultury, sportu i turystyki.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony