Z VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie, który odbył się 21 marca w Suliszewie (powiat choszczeński), uczniowie Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie przywieźli nagrody. Konkurs przeznaczony był dla gimnazjalistów szkół specjalnych. W tym roku przebiegał pod hasłem „Śladami historii w moim regionie”. Wzięło w nim udział 11 placówek z województwa zachodniopomorskiego.

Uczniowie SOSW brali udział w konkursie już czwarty raz. Jak co roku zmagania konkursowe były wieloetapowe (praca plastyczna, inscenizacja, prezentacja multimedialna) i wymagały od uczestników wielotygodniowych przygotowań. Dla chojeńskich gimnazjalistów była to doskonała okazja do zgłębienia wiedzy o historii Ziemi Chojeńskiej, poczynając od czasów Mieszka I, poprzez działania wojenne okresu II wojny światowej, a na historii ostatnich dziesięcioleci naszego regionu kończąc.

Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samych uczestników konkursu, ale również dzięki pomocy i wsparciu osób trzecich, reprezentacja SOSW w Chojnie (w składzie: Gabriela Barańska, Milena Wilk, Patrycja Gorczycka, Paweł Szpilski, pod kierunkiem Władysławy Hołyńskiej, Eweliny Ignar, Roberta Dudka) zajęła pierwsze miejsce w województwie w kategorii „prace plastyczne”. Jednym z fundatorów nagród (między innymi pięknych albumów „Powiat Gryfiński - wędrówka śladami pokoleń”) dla uczestników konkursu i ich opiekunów, mimo że konkurs odbywał się w powiecie choszczeńskim, były władze powiatu gryfińskiego.

Wychowankowie SOSW w Chojnie i ich opiekunowie serdecznie dziękują za życzliwość i wydatną pomoc w przygotowaniach do konkursu Izie Migdalskiej oraz instruktorom Centrum Kultury w Chojnie Panom Łukaszowi Kupryjańczykowi i Michałowi Gierke.


Chojeńscy uczestnicy konkursu

Uczniowie SOSW podczas występu

 
 

Zwycięska praca plastyczna i jej autorka

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony