Aż 77 uczestników ze wszystkich 9 gmin powiatu gryfińskiego wzięło udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Byli to przedstawiciele wyłonieni w eliminacjach gminnych. Konkurs odbył się 23 marca br. w Zespole Szkół im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie. Uczestników turnieju oraz opiekunów drużyn powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mł. bryg. Jacek Rudziński oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Bronisław Tessar.

 

Turniej przeprowadzono w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwała komisja w składzie:

- st. kpt. Andrzej Pokropski - przewodniczący

- Irena Perlik - sekretarz           

- mł. kpt. Krzysztof Bluj - członek

- dh Bronisław Tessar - członek

- Paweł Mendyk - członek

 

Eliminacje odbywały się w 2 etapach. Część pierwszą stanowił test wyboru składający się z 40 pytań, na którego rozwiązanie wszyscy uczestnicy mieli 60 min. Drugim etapem, w którym brali udział najlepsi uczniowie z poszczególnych kategorii wiekowych wyłonieni po części pisemnej, była odpowiedź ustna na zestaw pytań. Wysoki poziom wiedzy uczestników sprawił, że o kolejności poszczególnych zawodników musiały decydować dodatkowe pytania zadawane przez członków komisji, gdyż „standardowe” zestawy zadań okazały się zbyt łatwe i nie dawały końcowego rozstrzygnięcia.

W wyniku rozgrywek finałowych w kategorii szkół podstawowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

- Nikola Łaszewicz - SP Radziszewo 14 pkt.

- Krzysztof Kozakiewicz - SP Stołeczna 13 pkt.

- Katarzyna Skibińska - SP Chojna 13 pkt.

- Igor Borsuk - SP Banie 13 pkt.

- Sandra Remiszewska - SP Radziszewo 11 pkt.         

- Grzegorz Obielak - SP nr 1 Gryfino 11 pkt.

Nikola Łaszewska reprezentować będzie powiat gryfiński w finale wojewódzkim.

 

W wyniku rozgrywek finałowych w kategorii gimnazjów kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

- Michał Stankiewicz - gimnazjum Chwarstnica 18 pkt.

- Tomasz Lidwin - gimnazjum Widuchowa 17 pkt.

-Michał Obielak - Gimnazjum nr 1 Gryfino 17 pkt.

- Marzena Jurczyszyn - gimnazjum Chwarstnica 17 pkt.

- Michał Śliwka - gimnazjum Banie 11 pkt.

Michał Stankiewicz reprezentować będzie powiat gryfiński w finale wojewódzkim.

 

W wyniku rozgrywek finałowych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

- Wojciech Juszkiewicz - LO nr 1 Gryfino 14 pkt.

- Dominik Aleksa - OSP Kołbacz 14 pkt.

- Sabina Kluczanko - LO nr 1 Gryfino 13 pkt.

- Justyna Kluczanko - LO nr 1 Gryfino 11 pkt.

- Cyprian Cebmik - ZSP nr 2 Gryfino 9 pkt.

- Nikolina Szurgocińska - ZSP nr 2 Gryfino 6 pkt.          

Wojciech Juszkiewicz reprezentować będzie powiat gryfiński w finale wojewódzkim.

 

Wręczenia nagród, dyplomów i medali dokonali: komendant powiatowy PSP  mł. bryg Jacek Rudziński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Bronisław Tessar oraz sponsorzy.

Dzięki finansowemu wsparciu: władz powiatu gryfińskiego, nadleśnictw Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Myślibórz, PGE Elektrownia Dolna Odra oraz piekarni „Bagietka” w Radziszewie wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono poczęstunek, pamiątkowe dyplomy i medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu hi-fi. 
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony