Dość dużą liczbę rejestrujących się bezrobotnych odnotowuje się w grupie  zawodów budowlanych. Tym problemem zajęła się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Analiza wykazała, iż najwięcej bezrobotnych w zawodach budowlanych rejestruje się z zawodem robotnik budowlany, najmniej z zawodami pozostali robotnicy budowlani, tynkarz i posadzkarz.

W zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie (obecnie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) zarejestrowało się w 2011 roku 131 osób. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim w zawodach budowlanych odnotowano dla robotnika budowlanego. W pozostałych zawodach zgłoszono dużo mniejszą liczbę ofert pracy. W zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie (obecnie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) zgłoszono  w 2011 roku 23 oferty pracy. Na jedną ofertę pracy w tym zawodzie przypadało prawie 6 osób.

W 2011 r. odnotowano 3 oferty pracy dla technologa robót wykończeniowych w budownictwie (obecnie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). W poprzednich latach nie zarejestrowano żadnej  oferty pracy w tym zawodzie. Na jedną ofertę pracy w tym zawodzie przypadało 9 osób. Największa liczba ofert została odnotowana w zawodzie robotnik budowlany, mimo, że w 2011 r.  odnotowano spadek liczby ofert o połowę w porównaniu do roku poprzedniego. Jedną ofertę pracy w 2011 r. zanotowano dla pozostałych robotników budowlanych. W pozostałych zawodach, o ile w latach wcześniejszych występowały oferty pracy, to w 2011 r. nie zanotowano zgłoszenia oferty pracy.

Obecnie na terenie powiatu gryfińskiego w zawodach budowlanych kształcą trzy szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie (w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie  kształci  102 osoby), Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Chojnie, oddział w Trzcińsku Zdroju (np. w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie kształci 9 osób),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie (malarz 4 osoby).

Zawody budowlane zaliczane sa do nadwyżkowych, generujących bezrobocie. Biorąc pod uwagę  przesunięcie zasobów pracy ze sfery produkcji do sfery usług, należy przypuszczać, że będzie znacznie większe zapotrzebowanie na pracę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (obecnie technolog robót wykończeniowych w budownictwie) niż na pracę w zawodach gastronomicznych.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony