Nowe kierunki związane z kierunkiem kształcenia kucharza chcą otworzyć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Tymczasem analiza Powiatowej Rady Zatrudnienia wykazuje, że w tym zawodzie jest nadprodukcja absolwentów.


Wykazano, iż na jedną ofertę pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii czeka więcej niż 78 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W zawodzie kucharz na jedną ofertę pracy w 2011 r. czekało 11 osób. Natomiast w zawodzie pomoc kuchenna na jedną ofertę pracy w zeszłym roku przypadało 4  bezrobotnych. Na jedną ofertę pracy w zawodzie technik żywności i gospodarstwa domowego czeka 495 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych na jedną ofertę pracy w 2011 r. czekało 157 osób. Natomiast w zawodzie technik technologii żywności na jedną ofertę pracy w zeszłym roku przypadało 32 bezrobotnych.

Z czego wynika tak duże bezrobocie wśród osób zajmujących się żywieniem? Otóż obecnie na terenie powiatu gryfińskiego w tych zawodach kształci wiele szkół. Przykładowo w zawodzie kucharz małej gastronomii kształci pięć szkół. Są to:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

2. Zawodowa Szkoła Dla Dorosłych w Chojnie, oddział w Trzcińsku Zdroju

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach

4.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

Wymienione zawody zaliczone są do nadwyżkowych, generujących bezrobocie.

Szkoły działające na terenie naszego powiatu  na dzień dzisiejszy nie posiadają  opracowanych planów kształcenia na rok 2012/2013, jednak przewidują nabór na wyżej wymienione kierunki.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony