Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM), prowadzony przez Fundację Banku Zachodniego WBK, wspiera instytucje wychowawcze i organizacje młodzieżowe, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Ma na celu uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.

 

W jakich obszarach przyznawana jest dotacja?

1. Rozwój i edukacja

Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności. Szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii.

Główne przedmioty dofinansowania:

Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, Organizacja warsztatów tematycznych, Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów, itp.

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.

działania wspomagające wkład młodzieży w rozwój społeczności lokalnych; upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji, rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Główne przedmioty dofinansowania:

Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości, Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami, Organizacja debat, spotkań, szkoleń, Kursy, szkolenia, inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

działania służące podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

Główne przedmioty dofinansowania:

Koncerty, wystawy, spotkania, gry terenowe, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, konkursy historyczne, itp.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- instytucje i organizacje społeczne, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży.

 

Kiedy należy złożyć wniosek?

W 2012 r. wnioski przyjmowane są na bieżąco.

 

Jaka jest wielkość dofinansowania?

Granty – maksymalnie do 15 000 zł przyznawane są na projekty służące wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej. Wnioskować o grant można nie częściej niż raz na sześć miesięcy, natomiast dofinansowanie projektu można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Więcej informacji na temat Banku Ambitnej Młodzieży można znaleźć na stronie:

www.fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/programy-grantowe.html

Źródło: www.fundacjabzwbk.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony