W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbył się konkurs wiedzy o Gryfinie.
Poniżej przedstawiamy relację uczniów oraz prezentujemy nadesłane zdjęcia z tej imprezy.

 

W marcu nasza klasa 3 TA wraz z wychowawcą panią Agnieszką Baczyńską jest „gospodarzem miesiąca”, co zobowiązuję nas do wychwycenia ważniejszych wydarzeń tego okresu i przypomnienia o nich innym np. w postaci gazetki, konkursów, wystaw itp.. Nauczyciel historii pan Julian Dalidowicz podsunął naszej klasie pomysł na zorganizowanie konkursu wiedzy o Gryfinie w ramach rocznicy uzyskania praw miejskich przez nasze miasto. Bardzo nam pomógł w opracowaniu pytań i realizacji projektu. Uzyskał także upominki na nagrody od Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy wśród młodzieży na temat naszego miasta, jak i całego Powiatu Gryfińskiego. Pomocy nie odmówiła nam także pani Ewa Dudar. Postarała się o nagrody ze Starostwa jak i Gminy oraz udzieliła wielu rad, co do spraw organizacyjnych. Również pan wicedyrektor Maciej Puzik bardzo nam pomógł m.in. służąc radą i udostępniając sale. Konkurs rozdzieliliśmy na dwa dni. W pierwszym dniu test konkursowy indywidualny a w drugim praca drużynowa. Osobami prowadzącymi były: Magdalena Szczerba, Małgorzata Emilianowicz, Klaudia Inglot i Justyna Parzych.

1 marca 2012 roku o godz. 8:50 odbył się pierwszy etap konkursu. Zgłosiło się osiemnastu chętnych, z sześciu klas. Na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Każdy rozwiązywał test składający się z osiemnastu pytań testowych (z jedną możliwą odpowiedzią), oraz pięciu zadań otwartych. Już po kilku minutach po rozpoczęciu konkursu było słychać wzdychania uczestników, zapewne dotyczyły one pytań, które wydawały się być bardzo trudne. Uczniowie poradzili sobie z nimi jednak całkiem dobrze. Większość uczestników skończyła pracę przed czasem. Na pamiątkę każdy z nich dostał długopis z logo Gryfina. Porządku na sali bacznie pilnowali pani Agnieszka Baczyńska wraz z panem Julianem Dalidowiczem, który w między czasie robił zdjęcia pamiątkowe. Testy zaraz po ukończeniu zostały sprawdzone przez organizatorki, a punkty podliczone.

2 marca 2012 roku o godz. 9:45 odbyła się rozgrywka finałowa. Punktualnie powitałyśmy komisję, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem II etapu konkursu. W skład komisji wchodzili: pani dyrektor Joanna Mendrygał, wychowawczyni klasy 3TA pani Agnieszka Baczyńska, oraz nauczyciel historii pan Julian Dalidowicz. O czasie przybyli również uczestnicy, duże zainteresowanie wykazali nagrodami, które stały z boku i zachęcały ich do mobilizacji swojej wiedzy. Po oficjalnym przedstawieniu składu komisji i zasad konkursu, drużyny przystąpiły do rozwiązywania testów i odpowiedzi na pytania. Większość pytań wywierała duże emocje na uczestnikach, ich poziom był wysoki. Jedna klasa prowadziła już od początku, lecz nie oznaczało to, że na pewno oni będą zwycięzcami.  Po półtoragodzinnej walce, organizatorki podliczyły punktację. Między dwiema klasami odbyła się dogrywka o 3 miejsce.

I miejsce zdobyła klasa 2LB w składzie: Rafał Hrynkiewicz, Andrzej Rybak , Robert Lachendro. II miejsce zajęli uczniowie klasy 3LA: Krzysztof Geisler, Michał Majzner, Jakub Pietrzykowski. Na III miejscu uplasowała się klasa 2LA, którą reprezentowali: Julia Kołodziej, Karolina Pawlak, Michał Wojciechowski . 

Pani dyrektor wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom, tym na podium i za nim. Trzy pierwsze miejsca otrzymały bardzo ciekawe i wartościowe nagrody oraz dodatkowo statuetki. Natomiast pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia, z których również niezmiernie się cieszyli.  Przed rozdaniem nagród pani Ewa Dudar poinformowała uczestników, że nagrody promujące Gryfino ufundowała Gmina Gryfino wraz ze Starostwem Powiatowym. Na koniec zostało zrobionych kilka pamiątkowych zdjęć i uczniowie rozeszli się do klas.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony