11 maja 2012 r.  w Zespole Szkół w Baniach odbył się I Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki „Leśna Przygoda”.  Przez kilkanaście lat organizowaliśmy konkursy dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, obecnie rozszerzyliśmy nasze działania i zaprosiliśmy do udziału w konkursie gimnazjalistów z naszego powiatu.

Współorganizatorem  konkursu był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Celem tej wspólnej akcji myśliwych, nauczycieli i uczniów jest  propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą i wrażliwości na jej piękno.

Tradycyjnie dzień konkursu był bardzo uroczyście obchodzony. Gościliśmy sponsorów - Panią Wójt Gminy Banie, przedstawiciela  Starostwa Gryfino, Nadleśnictwa Myślibórz, myśliwych z KŁ Dziczy Las, KŁ Żuraw, WKŁ Drop i ZO PZŁ Szczecin.

W konkursie uczestniczyło 20 uczniów, reprezentujących gimnazja z Chojny, Gryfina, Morynia, Mieszkowic i Bań. Uczniowie musieli indywidualnie rozwiązać test zawierający
30 pytań, a następnie pracowali w 2-osobowch zespołach. Zadaniem każdego zespołu było rozpoznanie  gatunków ptaków, ssaków oraz  drzew leśnych podczas prezentacji multimedialnej. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać się  znajomością  tradycji i gwary łowieckiej oraz tropów zwierząt leśnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami –  były to głównie - sprzęt sportowy, książki i dyplomy -  ufundowane przez Starostwo w Gryfinie, Urząd Gminy w Baniach, Nadleśnictwo Myślibórz  oraz koła łowieckie „Drop”, „Dziczy Las”
 i  „Żuraw”.  W trakcie konkursu uczniów poczęstowano słodyczami, następnie wszyscy zjedli obiad ufundowany przez dyrektora Zespołu Szkół w Baniach.

Tabela wyników:

Miejsce

Imię i nazwisko

Gimnazjum

I

Agnieszka Czerniukiewicz

Oliwia Makuch

Banie

II

Kaja Sztoban

Wojciech Pozichowski

Banie

III

Maciej Butoka

Kamil Stybułkowski

Mieszkowice

IV

Anna Kaczmarek

Wojciech Jabłoński

Mieszkowice

V

Kinga Czajkowska

Maciej Matławski

Gryfino

VI

Aleksandra Drzyzga

Nina Michalska

Chojna

VII

Nikola Lewandowska

Michał Michalski

Gryfino

VIII

Małgorzata Ceglarek

Klaudia Ziętek

Moryń

IX

Amelia Będzak

Zuzanna Klimela

Chojna

X

Agata Lewicka

Rafał Karpicki

Moryń

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia. Takie spotkania kształtują właściwe postawy uczniów wobec przyrody, dają również możliwość poznawania tradycji i obyczajów łowieckich, wskazują prawdę
o ogromnej pracy tych instytucji na rzecz ochrony przyrody, Dziękujemy ZO PZŁ
 w Szczecinie za pomoc w opracowaniu zadań konkursowych oraz nauczycielom 
za przygotowanie uczniów  do konkursu.

Organizatorzy:                         

mgr inż. Teresa Kaczmarzyk-Juś

mgr inż. Izabella Senda

mgr Bogusława Zasadzińska
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony