Dobiegł końca projekt dla młodzieży szkolnej p.n.”Osadnicy” realizowany przez Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, a finansowany z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

5 czerwca 2012 r. w auli Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem blisko 50 uczniów i nauczycieli z uczestniczących w projekcie pięciu szkól powiatu gryfińskiego (Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, Gimnazja z Chojny, Morynia, Mieszkowic i Widuchowej).

Projekt zainaugurowany został w marcu podczas warsztatów archiwistyczno – dziennikarskich, podczas których młodzież wprowadzona została w tematykę powojennego osadnictwa na ziemiach zachodnich i poznała podstawowe techniki pracy dziennikarskiej i archiwistyczne. Od marca do czerwca grupy młodzieży z poszczególnych szkół pod opieką nauczycieli historii i języka polskiego zajmowały się poszukiwaniem śladów dotyczących pierwszych lat osadnictwa na terenie naszego powiatu po II wojnie światowej. Do ich zadań należało odnajdywanie i odwiedzanie miejsc i osób związanych z wydarzeniami tamtych lat, prowadzenie wywiadów ze świadkami czasu, gromadzenie zdjęć i innych dokumentów oraz przedmiotów dokumentujących życie w tamtym okresie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej. 

Podczas spotkania finałowego w chojeńskim gimnazjum młodzież zaprezentowała imponujące  efekty swej kilkumiesięcznej pracy. Można było wiec posłuchać przygotowanych przez młodych dziennikarzy reportaży i wywiadów, obejrzeć 4 interesujące wystawy i kilka prezentacji multimedialnych. Na zakończenie gimnazjaliści z Morynia zaprezentowali wzruszający kilkuminutowy spektakl teatralny ukazujący tragizm niemieckich i polskich wysiedlonych. Podczas podsumowania wyróżniający się uczniowie i realizujący projekt nauczyciele otrzymali nagrody książkowe, a  wszyscy uczestnicy projektu – pamiątkowe dyplomy i wydany przez Stowarzyszenie Terra Incognita folder zawierający najbardziej interesujące teksty i zdjęcia .

Magda Ziętkiewicz (koordynator projektu)
Zdjęcia: Dominik Smulski

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony