Ku końcowi zbliżają  się działania członków Klubu Europejskiego Douzelage w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach projektu „Postaw na kobiety”, z programu Młodzież w działaniu. Projekt realizowany jest z partnerem z Susice (Czechy) od 1. lutego do 31. lipca 2012 r. Bezpośrednimi uczestnikami są dziesięcioosobowe grupy młodzieży oraz ich opiekunowie z partnerskich instytucji.

Celem projektu jest badanie i zrozumienie sytuacji kobiet w społecznościach lokalnych, przeciwdziałanie dyskryminacji na tle płci, promowanie tolerancji oraz  współpracy europejskiej w zakresie działań młodzieżowych, badanie pozycji kobiet w społeczeństwie, propagowanie równości płci.
W ramach projektu przeprowadzono  wśród osób dorosłych, uczniów ZSP oraz SP w Chojnie ankiety na temat roli kobiety w społeczeństwie oraz dyskryminacji na tle płci. Na podstawie informacji  pozyskanych podczas wizyty w Urzędzie Pracy  oraz Ośrodku Pomocy Społecznej  w Chojnie opracowano dane dotyczące bezrobocia wśród kobiet na terenie 5 ościennych gmin w  zależności od wieku oraz wykształcenia, a także głównych problemów kobiet na obszarze Gminy Chojna, m.in. dotyczących przemocy w rodzinie w stosunku do kobiet, godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Zebrano dane ukazujące liczbę kobiet w samorządzie lokalnym, parlamencie, Radzie Ministrów oraz pełniących funkcje dyrektorów i wicedyrektorów szkół, będących prezydentami i premierami krajów partnerskich projektu.

Przeprowadzono wywiady z kobietami, które według młodych ludzi odniosły sukces i są wzorem dla  młodzieży: z p. Wiesławą Glińską – wiceprzewodniczącą gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p.  Gabrielą Kotowicz – przewodniczącą Rady Powiatu Gryfińskiego, p. Alicją Kałużniak – sołtyską wsi Rosnowo. Odbyły się spotkania młodzieży z p.  Dorotą Dobak-Hadrzyńską – znaną chojeńską poetką,  p. Bogną Czałczyńską –  reprezentantką Kongresu Kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Program projektu realizowany był równolegle w Polsce i Czechach i obejmował analogiczne działania.
W ramach działań dodatkowych, zrealizowanych przez grupę polską, odbyła konferencja zorganizowana w Warszawie przez Agencję Narodową programu Młodzież w działaniu, w której brał udział młodzieżowy koordynator projektu Kacper Birger;  przeprowadzono  warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem dziennikarza Kuriera Szczecińskiego p. R. Rzepczaka; uczestnicy projektu mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w spotkaniu  z p.  Henryką Krzywonos – działaczką opozycyjną z czasów PRL, która za swój największy sukces uważa wychowanie w swojej rodzinie dwanaściorga przybranych dzieci.  Z okazji Dnia Kobiet polscy  uczestnicy projektu przygotowali ulotkę świąteczno-promocyjną, którą rozdawali Paniom w dniu ich święta. 

W dniach 8-11.06.2012 r. uczniowie z ZSP w Chojnie byli z wizytą w Susice, a następnie w terminie 11-14.06.2012 r. uczniowie z Susice gościli w Chojnie. Program krótkich wizyt był bardzo intensywny, obejmował m.in. zwiedzanie miast partnerów i okolic, warsztaty, podczas których budowano stronę internetową i opracowywano materiał do broszury, prezentacje działań projektu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i Urzędzie Miejskim  w Susice.

Podczas pobytu grupy czeskiej w Chojnie miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Kobiety sukcesu”. Przygotowanie wystawy było wielkim przedsięwzięciem, które z wielkim sukcesem zrealizowała  uczennica kl. I LO w ZSP Nr 1 w Chojnie Joanna Szymkowiak. Podczas wystawy zaprezentowane zostały portrety  20.  kobiet, które z punktu widzenia uczniów odniosły  znaczący sukces, nie tylko zawodowy.

Na otwarcie wystawy zaproszone były  Panie uwiecznione na portretach, część z nich przyjęła zaproszenie. Wystawa prezentowana była również podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 
Zakończenie planowych działań projektu  miało miejsce nad jeziorem w Brwicach, podczas pikniku, w którym udział brali wszyscy zaangażowani w projekt z obu grup partnerskich. Jeszcze tylko pozostaje dopracowanie i uzupełnienie  strony internetowej www.postaw-na-kobiety.pl i upowszechnienie projektu przy  pomocy wydanej broszury. A to nastąpi  już po wakacjach.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony