Od 1 maja do 20 lipca 2012 r.  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Žiburys Gimnazjum w Prienai (Litwa) realizują wspólny projekt pt. „Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze”, finansowany przez  Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.  Uczestnikami projektu są uczniowie szkół z Chojny i Prienai.

Głównym celem projektu jest współpraca młodzieży litewskiej i polskiej poprzez prowadzenie działań, pozwalających odkryć, jaką rolę w przeszłości i obecnie odgrywają rzeki Niemen i Odra w życiu lokalnych społeczności. 

Działania obejmują badanie źródeł historycznych w celu  określenia  roli obu rzek przed wiekami, przeprowadzanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Chojny i Prienai, których życie związane jest z rzekami, odszukanie nawiązania do Niemna i Odry w literaturze, poezji i malarstwie, a także określenie roli  rzek w gospodarce Litwy i Polski oraz ich znaczenia dla flory i fauny.

W czerwcu br. dziesięcioro uczniów i dwoje  opiekunów z Prienai  przebywało w Chojnie, gdzie przez tydzień, wraz z uczniami ZSP Nr 1,  wykonywali programowe działania projektu.

Obie grupy partnerskie przedstawiły przygotowane wcześniej prezentacje o swoich miastach i zebranych informacjach na temat Niemna i Odry w sztuce i literaturze. Odbyło się spotkanie uczestników projektu  p. Witoldem Bokiejem, który opowiadał o latach młodości spędzonych na wileńszczyźnie oraz  p. Marianem Kołaczykiem – weteranem wojennym, uczestnikiem forsowania Odry. Przeprowadzono wywiady z ludźmi, których losy związane były z Niemnem bądź Odrą.

Odbyły się wycieczki do Doliny Dolnej Odry, Doliny Miłości w Zatoni, Siekierek, Pszczelnika – miejsca, gdzie rozbił się samolot z litewskimi bohaterami narodowymi, lotnikami Steponasem Dariusem i Stasysem Girenasem. Badano także czystość wody w Odrze, niestety wyniki nie były zadowalające. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, podczas których przygotowano tradycyjne dania polskie i litewskie oraz warsztaty plastyczne, których efektem były plakaty promujące projekt. 

                                                                                                                                                                  Warsztaty kulinarne

Opracowano newsletter dokumentujący  działania projektu. Nie zabrakło też w programie zwiedzania Chojny, pikniku na łonie natury, czasu spędzonego przez młodzież litewską u polskich rodzin, rozgrywek sportowych, gitary i mile spędzanego przy jej dźwiękach czasu.

Na zakończenie  wizyty Litwinów w Chojnie przy szkole posadzone zostały krzewy, które są zaczątkiem ogrodu, upamiętniającego realizowane przez ZSP Nr 1 w Chojnie międzynarodowe projekty.

„Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” jest już trzecim projektem w ramach PLFWM,  realizowanym przez ZSP Nr 1 w Chojnie z Žiburys Gimnazjum w Prienai i – jak każdy poprzedni – niezwykle efektywnym, intensywnym i udanym. Jego autorem jest p. J. Cezary Salamończyk, zaś koordynatorem p. Anna Dłużak.


                                                                                                                                                           Przy chojeńskim platanie

                                                                                                                          Przy pomniku litewskich pilotów w Pszczelniku

                                                                                                                                     Na cmentarzu wojennym w Siekierkach

                                                                                                                                               W Dolinie Miłości w Zatoni Dolnej

                                                                                                                                                                Badanie wody z Odry
   Zdobycie Góry Czcibora

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony