Projekt „Razem przez Pokolenia” jest projektem z programu Młodzież w działaniu. Powstał w związku z obchodzonym w 2012 r. Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W projekcie brała udział organizacja „Douzelage” Sherborne, członkowie Klubu Europejskiego „Douzelage” i Szkolnego Klubu Wolontariusza działających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zamiarem uczestników projektu z Chojny i Sherborne  była poprawa postawy młodzieży wobec wolontariatu oraz polepszenie  jakości życia osób będących w niekorzystnej sytuacji w ich społeczności, a w szczególności osób starszych.

 

W projekcie brało udział 16 uczniów, po 8 z każdego kraju. Każdy kraj podjął badania  potrzeb osób starszych w lokalnych wspólnotach. Następnie porównano działania i wybrano najlepsze. Wspólne spotkania odbyły się w Polsce i w Anglii, a przedmiotem przedsięwzięć były zagadnienia poruszone w czasie trwania badań. Odbyło się to między majem a sierpniem br., włączając w to wymianę 8 studentów pomiędzy krajami w sierpniu 2012 r.

Polska młodzież przybyła do Anglii 7 sierpnia pod opieką nauczycielek z ZSP Nr 1 w Chojnie, Anny Dubik-Galickiej oraz Katarzyny Mickiewicz-Bindas. Podczas pobytu w Sherborne uczestnicy projektu zawitali do 6 ośrodków dla osób starszych, oferując bezwarunkową pomoc oraz dowiedzieli się, jakie cele posiadają organizacje charytatywne i jakie potrzeby mają angielscy seniorzy. Ciekawym doświadczeniem dla całej grupy była możliwość porównania stylu życia osób starszych w Anglii i Polsce. Opiekunami grupy angielskiej w Polsce byli: Amanda Casson i Geoffrey Ward.

W związku z obchodzonym w 2012 r. Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej razem z partnerami z Anglii, uczniowie polskiej szkoły chcieli zaangażować się w działania związane z obchodami tego roku. Rok 2012 był dla nich okazją, aby przejść od słów do czynów. Swoje działania rozpoczęli od przeprowadzenia w środowisku lokalnym diagnozy potrzeb seniorów w celu minimalizowania wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu spotkali się z seniorami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wolontariusze mogą ich wspierać. Chcieli pokazać społeczności lokalnej przykłady pozytywnych działań oraz współpracy międzypokoleniowej. Ze wstępnego rozeznania wynikało, że w naszym środowisku istnieje jeszcze problem wykluczenia społecznego osób w podeszłym wieku, dlatego celem wolontariuszy z ZSP Nr 1 w Chojnie było m. in. zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na ten problem. Postarali się, aby w ludzie starsi mieli więcej możliwości poszerzania swej aktywności.

Następnie podjęte zostały działania długoterminowe. Młodzież, zgodnie z  możliwościami, chciała zaproponować seniorom szkolenie komputerowe – dwugodzinne spotkania, podczas których uczniowie będą uczyć starszych ludzi podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Podczas trwania projektu chcieli także nauczyć się czegoś od seniorów. Zorganizowano spotkania, podczas których seniorzy nauczyli młodych ludzi podstaw tradycyjnego rękodzieła lub wykonywania tradycyjnych potraw.

Dzięki współpracy z  partnerami z Anglii, polscy uczestnicy projektu chcieli nauczyć się dobrych wolontariackich praktyk, poznać sposoby skutecznego podejmowania współpracy z lokalnymi instytucjami. Byli zainteresowani poznaniem kultury i obyczajów od ludzi starszych w Anglii. Ciekawiło ich, jak wygląda współpraca wolontariuszy z seniorami oraz gdzie angielscy wolontariusze mogą z nimi współpracować. Chcieli mieć możliwość porównania, jaka jest sytuacja socjalna seniorów w Polsce i Anglii oraz skorzystać z doświadczeń, by móc je zaszczepić w Polsce. Kontakt z Anglikami umożliwił również polskiej młodzieży doskonalenie kompetencji językowych.

W Polsce Anglikom przedstawiono aktywności, w jakich biorą udział młodzi ludzie (m. in. sprzątanie świata, sadzenie drzew, współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy). Angielskich gości zaproszono na warsztaty kulinarne i rękodzieła prowadzone przez polskich seniorów.


Realizatorzy projektu są przekonani, że elementy projektu będą kontynuowane również po jego zakończeniu. Efektem wspólnych działań jest broszura w języku polskim i angielskim z opisem działań i dokumentacją fotograficzną. W harmonogramie stałych działań członków Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pojawiła się współpraca z seniorami, zacieśniła się współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnie w celu podejmowania działań zgodnych z aktualnymi potrzebami środowiska seniorów.

Uczestnictwo w projekcie i wspólne polsko-angielskie działania miały pozytywny wpływ na sytuację seniorów w środowisku lokalnym. Osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia nadal mają wiele przed sobą, więc społeczeństwo powinno docenić to, co mają do zaoferowania. Aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia dla poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa.

Projekt dofinansowany jest kwotą 15 690 euro.                                                                                                                            Z wizytą w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony