11 października br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli: starosta gryfiński Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Alicja Kordylasińska i Henryk Kaczmar, członkowie Zarządu Powiatu, radni, przewodniczący gryfińskiego oddziału NSZZ Solidarność Dariusz Ulanowski, a także dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele nagrodzeni nagrodą starosty oraz którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego, a także najzdolniejsza młodzież – stypendyści Rady Powiatu w Gryfinie.

Program artystyczny w formie montażu słowno-muzycznego przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie pod kierunkiem nauczyciela Janusza Rusaka.

Doceniając niełatwą pracę nauczycieli, ich zaangażowanie i poświęcenie starosta gryfiński w tym roku przyznał nagrody 13 pedagogom, którzy w swej codziennej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej osiągnęli najlepsze wyniki.

Nagrody otrzymali:

 • Adriana Salamończyk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
 • Joanna Mendrygał, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
 • Teresa Narzekalak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
 • Jolanta Majewska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie
 • Edward Piotrowski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
 • Małgorzata Limanówka, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
 • Małgorzata Wakuluk, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
 • Elżbieta Wróbel, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
 • Maria Kwatera, pedagog  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie
 • Ewa Rozalia Krucewicz, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
 • Zdzisława Dudek, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
 • Marek Bednarz, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
 • Paweł Kozanecki, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

List gratulacyjny z życzeniami od starosty gryfińskiego i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie otrzymała psycholog Barbara Kurkiewicz, która w tym roku obchodziła jubileusz 35-lecia pracy zawodowej i przez cały ten czas związana była z jednym zakładem pracy – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie.

 „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – takie ślubowanie w obecności zaproszonych gości złożyli nauczyciele, którzy lipcu 2012 r. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Elżbieta Dworzańska  z ZSP Nr 2 w Gryfinie, Beata Dobies i Marek Jakubiszyn z SOSW w Chojnie oraz Wojciech Krupa z ZSP Nr 1 w Chojnie.

Podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono także stypendia Rady Powiatu 14 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w których tkwi odwaga w dążeniu do wyznaczonych sobie celów, a ich wyniki  i osiągnięcia pokazują, że pasja połączona z wytrwałością wiedzie do zdobywania najwyższych laurów.

Za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 jednorazowymi stypendiami w wysokości 500 zł nagrodzeni zostali:

Paulina Poklepa, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna i pracowita. Zawsze służy pomocą. W ubiegłym roku pełniła rolę gospodarza klasy. W wolnych chwilach lubi czytać książki, rysować i jeździć na rowerze. Pasja rysowania pozwoliła jej zająć pierwsze miejsce w konkursie ,,Wizja mojej przyszłej rodziny". Ponadto zajęła drużynowo trzecie miejsce w konkursie ortograficznym. W przyszłości planuje studia na kierunku bankowość i finanse.

Średnia ocen: 5,27

Kamila Leśniak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Do głównych zainteresowań Kamili należą muzyka i film. Lubi też sport, przede wszystkim siatkówkę.  W przyszłości chciałaby zostać psychologiem.

Średnia ocen: 5,25

Katarzyna Zgoda, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2011/2012 brała udział w XXXVIII Olimpiadzie Historycznej na szczeblu okręgowym Zajęła trzynaste miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, pierwsze miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego w Myśliborzu. Brała udział w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR. W szkolnym konkursie recytatorskim „Poetry is all that is worth remembering” zajęła trzecie miejsce. Uczestniczyła w szkolnym etapie Olimpiady Filozoficznej. W szkolnym konkursie wiedzy o religiach zajęła pierwsze miejsce. Kasia jest osobą aktywnie uczestniczącą w życiu szkoły. Należy do szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez Klub m. in. w projekcie „WAVE - Woda - Aqua - Viz - Everywhere” z programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. W ramach programu Młodzież w działaniu – Inicjatywy młodzieżowe,  finansowanego przez FRSE, zespołowo opracowała realizowany w roku szkolnym 2011/2012 międzynarodowy polsko-czeski projekt „Postaw na kobiety”. Jako członek Klubu uczestniczyła w debacie „Energia młodych. Jak działać, po co działać?” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.  Swoje wszechstronne zainteresowania rozwija należąc do Szkolnego Koła Naukowego. Bierze udział  w projekcie naukowym „Newton też był uczniem” realizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnicząc w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników tej uczelni. Kasia interesuje się przedmiotami humanistycznymi, w szczególności historią, dlatego w przyszłości chciałaby studiować prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest osobą ambitną, odpowiedzialną, sumienną i kreatywną. Wolne chwile poświęca literaturze.

Średnia ocen: 5,18

Marek Lis, uczeń Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jego sukcesy to m.in. awans do etapu diecezjalnego w Konkursie Wiedzy Biblijnej oraz w IV Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczył w projekcie „Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu”, w którym zajął pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim. Wygrana pozwoliła mu na  tygodniowy wyjazd do Danii, do Odense i Kopenhagi.

W życiu kieruje się przyjętymi przez siebie zasadami. Ceni sobie szczerość, przyjaźń i konsekwencję w działaniu. Wielką wartością dla Marka jest najbliższa rodzina.

„Wiara gwarancją wygranej” to jego ulubiony cytat.

Marek interesuje się informatyką i właśnie z nią wiąże swoje plany na przyszłość. W kręgu jego zainteresowań leży również ekonomia, historia powszechna oraz fotografia.

Średnia ocen: 5,16

Patryk Kiedrzyń, uczeń Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jest uczniem ambitnym i aktywnym społecznie. Reprezentował szkołę w licznych  konkursach m.in.:  Ogólnopolskim konkursie „Alfik matematyczny”, Międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny 2012”, uzyskując trzecie miejsce w szkole oraz Międzynarodowym  Konkursie Informatycznym „Bóbr”.

Zajął pierwsze miejsce w  II Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego „Wissen Macht Schlau” oraz pierwsze miejsce w  Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego, a także drugie miejsce w szkolnym Konkursie Informatycznym podczas Dnia Bezpiecznego Internetu.

Z zaangażowaniem przygotowuje uroczystości szkolne pod względem audiowizualnym. Brał aktywny udział w przygotowaniu materiałów na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie. Patryk interesuje się filmem, muzyką, matematyką i sportem – przede wszystkim piłką nożną i siatkówką. Swoją przyszłość wiąże z pracą w zawodzie architekta.

Średnia ocen: 5,14

Martyna Pietrzak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza, jest uczestniczką projektu „Newton też był uczniem”. Reprezentowała Klub Europejski Douzelage  na debacie organizowanej przez Prezydenta RP w Warszawie „Energia młodych. Jak działać, po co działać”. Uczestniczyła w projekcie „Opowieść o Dwóch Rzekach, Niemnie i Odrze” realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Brała udział w eliminacjach szkolnych do Międzynarodowego Konkursu Young People in European ForestsMłodzież w Lasach Europy, w V Konkursie Nautologiczno-Geograficznym, w Międzynarodowym Konkursie  „Kangur Matematyczny”, a także w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS. Reprezentowała także szkołę w piłce siatkowej i ręcznej dziewcząt.Martyna interesuje się przedmiotami ścisłymi, muzyką, sportem,  w szczególności siatkówką. W przyszłości zamierza  studiować  na Akademii Wychowania Fizycznego.

Średnia ocen: 5,14

Andrzej Rybak, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wielokrotnie brał udział w rajdach na orientację organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury. W ubiegłym roku szkolnym uczestniczył w konkursie strażackim, w którym zakwalifikował się do etapu gminnego. Promował szkołę uczestnicząc w targach szkół na terenie całego powiatu gryfińskiego. Wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy grał w filmach wykorzystywanych do celów dydaktycznych. Jest aktywnym członkiem szkolnego Dyskusyjnego  Klubu Filmowego. Zawsze myśli pozytywnie i nieustannie szuka pozytywnych aspektów życia. Chętnie poznaje nowych ludzi i nieustannie poszerza swoje horyzonty. Ma bardzo szeroki wachlarz zainteresowań. Uwielbia motoryzację, a w szczególności motocykle. Interesuje się przyrodą, filmem i koszykówką. Bardzo lubi jazdę na rowerze, podróże i górskie wędrówki. W przyszłości chciałby zostać dziennikarzem motoryzacyjnym, prawnikiem lub maklerem giełdowym. Nie wyklucza też kariery politycznej.

Średnia ocen: 5,08

Amelia Tomin, uczennica Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Jest sumienna i pracowita, angażuje się w powierzone jej zadania. 

W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyła w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” oraz w wielu konkursach szkolnych, m.in.: konkursie języka niemieckiego„Das kann ich schon”, konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii „Great Britain is really great!” oraz w konkursie chemicznym „Chemia wokół nas”. W wolnym czasie Amelia chętnie jeździ rowerem, gra w badmintona, fotografuje. Interesują ją przedmioty takie jak biologia, chemia. Bardzo lubi uczyć się języków obcych. W przyszłości chciałaby studiować medycynę lub farmację.

Średnia ocen: 5,07

Ewa Tracz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jest członkiem Szkolnego Koła Naukowego realizowanego w szkole projektu              „Szkoła Sukcesu”  ponadregionalnego programu rozwijania umiejętności uczniów  w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT  utworzonego z inicjatywy  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Brała udział w XXI edycji międzynarodowego konkursu „Kangur matematyczny” i  XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Alfik matematyczny”. W V Powiatowym Konkursie Mitologicznym zajęła drużynowo drugie miejsce. Zdobyła pierwsze miejsce w szkolnym, drużynowym  konkursie chemicznym „Chemia wokół nas”. Wzięła  udziałw etapie szkolnym IV Archidiecezjalnego Konkursu PapieskiegoHumane Vitae”.Ewa jest aktywnym członkiem zarządu Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage.Uczestniczyła w projektach międzynarodowych  pt. „Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego  Funduszu  Wymiany Młodzieży oraz projekcie „Razem przez pokolenia” z programu „Młodzież w działaniu”. W roku szkolnym 2011/2012 objęta była projektem „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – III edycja”, POKL 2007 -2013. Jest członkiem zespołu redakcyjnego szkolnej gazety „Wióry”. Brała udział w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetkę Szkolną. Ewa interesuje się matematyką i naukami ścisłymi. Jej pasją jest również język angielski. Stawia na zdrowy styl życia. Od 2 lat ćwiczy karate. Należy do klubu Karate Kyokushin Moryń. Lubi również lekkoatletykę, szczególnie biegi długodystansowe. Reprezentowała szkołę w trzeciej edycji Biegu Kobiet z okazji Dnia Kobiet na Jasnych Błoniach w Szczecinie i biegach "Polska biega – Szczecin 2012", wzięła udział w XIII Biegu Integracyjnym O Puchar Rady Sołeckiej w Starym Objezierzu oraz XIII Międzynarodowym Biegu Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko Victory 2012.  Działa również społecznie, kwestowała jako wolontariuszwXX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plany Ewy na przyszłość są bardzo konkretne – chce być policjantką, a jej wymarzoną uczelnią jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Średnia ocen: 5,06

Nikolina Szurgocińska absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Reprezentowała szkołę w  zawodach sportowych uzyskując  bardzo wysokie wyniki w skali kraju. Wspólnie z drużyną zdobyła m.in. pierwsze miejsce w finale krajowym szkolnej Ligi Lekkoatletycznej, Mistrzostwo Polski w sztafetowych Biegach Przełajowych 10 x 800 m oraz drugie miejsce w finale ogólnopolskim sztafetowych biegów przełajowych 8 x 900 m.  Uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmując szóste miejsce. Nikolina obecnie kontynuuje naukę w zaocznym liceum wieczorowym w Szczecinie. Jej marzeniem jest praca w wojsku.

Średnia ocen: 5,06

Ewa Michalczyszyn, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Na szczeblu szkolnym reprezentowała klasę w  konkursach: „Mój region, moja mała ojczyzna,”, konkursie informatycznym „Bezpieczny komputer” oraz w konkursie OMNIBUS 2011. Ewa brała również udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” oraz konkursie historycznym „Kamienie Pamięci”.  Interesuje się akwarystyką oraz biologią. Przejawia też talent aktorski, bierze udział w wielu przedstawieniach organizowanych w szkole. W przyszłości zamierza  studiować  na Akademii Medycznej, chce bowiem zostać stomatologiem.

Średnia ocen: 5,0

Klaudia Pełka, absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Wielokrotna stypendystka Rady Powiatu w Gryfinie. Jest pracowita, obowiązkowa i systematyczna w nauce. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i klasy poprzez udział w konkursach wewnątrzszkolnych oraz pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych. Interesuje się psychologią rozwojową dzieci. W przyszłości chciałaby być opiekunką dziecięcą.

Średnia ocen: 5,0

Dawid Rembecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Interesuje się archeologią, filobutonistyką, numizmatyką, etnologią, epigrafiką i innymi naukami zaliczanymi do kręgów szeroko rozumianej antropologii. Współpracuje z wieloma organizacjami, których tematyka powiązana jest z jego zainteresowaniami, jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Dawid to także kolekcjoner oraz miłośnik wojskowego wyposażenia i umundurowania.  W przyszłości planuje studiować archeologię oraz antropologię.

Średnia ocen: 5,0

Agata Złomka uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W roku szkolnym 2011/2012 reprezentowała szkołę w II Turnieju Historycznym dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Szerokim gestem zamieszajmy w peerelowskim kotle.”  Agata jest tancerką zespołu Ego-Vu w Gryfinie. Poza szkołą bierze udział w pokazach mody. Po maturze zamierza studiować farmację.

Średnia ocen: 5,0

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony