W Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny uczniowie pożegnali zimę piosenkami i wierszykami. Marzannę - symbol odchodzącej zimy - spalono w śnieżnej scenerii. Wiosnę uczniowie powitali poprzez udział w kolejnej edycji szkolnego konkursu "Omnibus".

Podczas wspólnej zabawy młodzież rozwiązywała krzyżówki, rebusy, odgadywała ludowe przysłowia o tematyce wiosennej. Uczniowie rywalizowali przy zamiataniu śmieci po zimie, wykonywaniu wyklejanki wiosennego drzewa.Teraz już wszyscy czekają na słońce, śpiew ptaków i pierwsze wiosenne kwiaty.

Źródło: ZSS w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony