Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie ul. Łużycka 91 i Filii w Chojnie ul. Dworcowa 1, odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 13.00.

Szczegółowy program:

 

 


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE

Bezpłatnych porad udzielają * Psycholog * Pedagog * Neurologopeda * Doradca zawodowy * Pedagog specjalny * Suropedagog * Glottodydaktyk * Socjoterapeuta * Psychoedukator * Specjaliści ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka *

PROGRAM:

9.00 - oficjalne rozpoczęcie, prezentacja multimedialna nt. działalności poradni

9.15 - instruktaże dla rodziców dot. pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

10.00 - zajęcia warsztatowe dla dzieci 6-, 7-letnich i ich rodziców: "Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole" z wykorzystaniem elementów metody dobrego startu, glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy

11.00 - zajęcia warsztatowe dla dzieci 5-8 letnich z elementami integracji sensorycznej, rozwijające twórcze myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową i wyobraźnię przestrzenne

11.00 - zajęcia warsztatowe dla dzieci 3-4 letnich i ich rodziców: "Gry i zabawy wspomagające rozwój mowy dziecka"

11.15 - prezentacja multimedialna "Dojrzałość szkolna w świetle reformy edukacji"

12.00 - prezentacja multimedialna: "Trudności ucznia z wadą słuchu w szkole"

12.00 - zajęcia dla dzieci 3-9 letnich z elementami bajkoterapii i relaksacji

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE FILIA W CHOJNIE

W czasie dnia otwartego bezpłatne porady: * psychologa * logopedy * pedagoga *

PROGRAM:

- porady i konsultacje logopedyczne

- dyżur psychologów

- prezentacja multimedialna: "6-latek w szkole - radość czy problem?" g. 10 sala 9

- badania słuchu

- konsultacje w sprawie dysleksji i ryzyka dysleksji

W trakcie spotkań można będzie otrzymać materiały informacyjne lub instruktażowe na temat:

- "Kiedy do logopedy"

- "Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna"

- "Co jest ważne w wychowaniu".


Źródło: www.pppgryfino.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony