26 marca br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury przeprowadzili eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia eliminacji dokonali mł. bryg. Jacek Rudziński – komendant powiatowy PSP w Gryfinie oraz prezes ZP ZOSP RP w Gryfinie dh Bronisław Tessar.

Uczestnikami  eliminacji byli uczniowie szkół podstawowych (31 uczniów), gimnazjów (35 uczniów) oraz szkół ponadgimnazjalnych (18 uczniów). Łącznie w zmaganiach uczestniczyło 84 zawodników, którzy do etapu powiatowego zakwalifikowani zostali w wyniku przeprowadzonych wcześniej eliminacji gminnych. Uczniom towarzyszyli ich opiekunowie, a także przybyli goście. Wśród nich znaleźli się: Jerzy Miler – wicestarosta gryfiński, Robert Wójcik – nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino oraz Roman Rataj – członek Zarządu Powiatu a jednocześnie komendant Straży Miejskiej w Gryfinie.


Startujący w rozgrywkach uczniowie wykazali się dużym zasobem wiedzy z zakresu zagadnień pożarniczych, głównie profilaktyki pożarowej oraz znajomości sprzętu pożarniczego. Weryfikacja poziomu przygotowania uczniów do turnieju odbyła się pod czujnym okiem jury, w skład którego weszli: mł. bryg. Andrzej Prokopski – zastępca komendanta powiatowego PSP, dh Bronisław Tessar – prezes ZP ZOSP RP, kpt. Krzysztof Bluj i sekc. Artur Kołaczyński z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz Irena Perlik z Gryfińskiego Domu Kultury.

Eliminacje zostały przeprowadzone dwuetapowo: test składający się z 40 pytań, a następnie etap odpowiedzi ustnych dla tych, którzy osiągnęli najlepszy wynik z testu.Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów OTWP na szczeblu powiatu gryfińskiego, którymi zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Dominika Zwierzchowska        SP Krzywin 17 pkt
2. Julia Laskowska SP nr 2 Chojna       16 pkt
3. Adrian Rutkowski SP nr 2 Gryfino 15 pkt
4. Szymon Krech SP nr 2 Gryfino 11 pkt
5. Jerzy Stępiński SP nr 1 Gryfino 10 pkt
6. Daniel Trojnacki SP Stołeczna 9,5 pkt

 

 II grupa wiekowa (gimnazjum)

1. Michał Obielak Gimnazjum nr 1 Gryfino       17 pkt
2. Jan Krech Gimnazjum nr 1 Gryfino 16 pkt
3. Katarzyna Skibińska              Gimnazjum Chojna 14 pkt
4. Weronika Salomon ZS Chwarstnica 14 pkt
5. Piotr Nowakowski Gimnazjum Banie 14 pktIII grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Michał Stankiewicz OSP Chwarstnica                19 pkt
2. Bartosz Tołłoczko ZSP nr 1 Chojna 15 pkt
3. Justyna Kluczenko ZSO Gryfino 15 pkt
4. Dominik Aleksa OSP Kołbacz 14,5 pkt
5. Wojciech Juszkiewicz              ZSO Gryfino 14 pktEliminacje turnieju kolejny raz potwierdziły bardzo dobre przygotowanie młodzieży 
z powiatu gryfińskiego do turnieju. Świadczą o tym wyniki jakie uzyskiwali laureaci. Należy również podkreślić, że rywalizacja była niezwykle wyrównana o czym świadczy fakt, że o kolejności poszczególnych zawodników w finale ustnym musiały decydować dodatkowe pytania zadawane przez członków komisji. Laureaci rozgrywek w poszczególnych kategoriach zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia br. w miejscowości Radowo Małe w powiecie łobeskim.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe w postaci tabletów i aparatów fotograficznych.


Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy ufundowali puchary, nagrody oraz zapewnili zaplecze gastronomiczne turnieju.

Instytucje i firmy, które wsparły organizację eliminacji:

  •  Powiat Gryfiński,
  •  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zespół Elektrownia Dolna
     Odra w Nowym Czarnowie,
  •  Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna i Mieszkowice,
  •  Rafał Strąk właściciel piekarni Bagietka z Radziszewa,
  •  Ryszard Dubicki sieć sklepów INTERMARCHE z Gryfina,

Zwycięzcom OTWP życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim i awansu do finału krajowego.

Tekst i foto: KP PSP w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony