Uroczystość 50-lecia istnienia szkoły obchodzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wśród zaproszonych gości byli członkowie Zarządu Powiatu: starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, Jan Gładkow, Jan Podleśny oraz burmistrz Gryfina Henryk Piłat, ksiądz kanonik Bronisław Kozłowski, byli dyrektorzy szkoły, byli i obecni nauczyciele, dyrektorzy współpracujących szkół, absolwenci szkoły oraz obecni uczniowie.

 Część oficjalna odbyła się w budynku szkoły. Nie zabrakło miejsca na karty historii. Goście złożyli Jubilatce najlepsze życzenia i dalszych lat pracy. 


Młodzież zaprezentowała się w wartkim i świetnie przygotowanym programie rozrywkowym.


Później zaczął się czas spotkań, wspomnień i zadumy.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony