Są młodzi, utalentowani i pracowici. Cytując słowa ks kardynała Stefana Wyszyńskiego nauka jest dla nich jak morze… im więcej jej piją, tym bardziej są spragnieni. Ich wszechstronność pozwala doskonale godzić obowiązki szkolne z rozwijaniem swoich prywatnych pasji. Kim są ci ludzie? To tegoroczni, najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy 24 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu otrzymali stypendia za swoje doskonałe wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013.

 Na sesję zaproszeni zostali także rodzice stypendystów, ponieważ osiągnięcia dzieci to również ich zasługa i osobisty sukces.

Listy gratulacyjne wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu Gabriela Kotowicz oraz wiceprzewodniczący: Alicja Kordylasińska i Henryk Kaczmar.STYPENDYŚCI RADY POWIATU

Andrzej Rybak - absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
Przygotowania do matury nie przeszkodziły mu w udziale w licznych konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, w którym zdobył wyróżnienie oraz w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym, w którym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Andrzej reprezentował także szkołę w Olimpiadzie matematycznej oraz konkursach „Kangur” i „Matematyka innego wymiaru”. Największą pasją Andrzeja jest motoryzacja, w szczególności motocykle. Ponadto interesuje się przyrodą, filmem i koszykówką, lubi też aktywny wypoczynek na rowerze, podróże i górskie wędrówki.
W przyszłości chciałby zostać prawnikiem, dziennikarzem motoryzacyjnym lub maklerem giełdowym. Nie wyklucza też kariery politycznej.
Średnia ocen: 5,33

Katarzyna Zgoda - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła: I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego, IV miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej oraz X miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego. Aktywnie działała w szkolnym  Klubie Europejskim Douzelage uczestnicząc w wielu inicjatywach oraz projektach międzynarodowych realizowanych przez Klub. Swoje wszechstronne zainteresowania rozwijała należąc do Szkolnego Koła Naukowego. 
Jej zainteresowania związane są z przedmiotami humanistycznymi, dlatego planuje studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wolne chwile poświęca literaturze.
Średnia ocen: 5,20

Agata Złomka absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Niezwykle ambitna, pracowita i optymistycznie nastawiona do życia. Ma szeroki wachlarz zainteresowań od tańca poprzez fotografię, modeling, aż po zagadnienia z dziedziny psychologii. Lubi także podróże i jazdę na rowerze. Jej wielkim marzeniem jest podróż do Ameryki Północnej. W przyszłości chciałaby być fizjoterapeutką i pomagać chorym ludziom.
Średnia ocen 5,15

Patryk Kiedrzyń - absolwent  Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jego pracowitość  i ambicja miały także odzwierciedlenie w konkursach, w których brał udział, często z bardzo dobrymi wynikami, m.in. zajął I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego oraz konkursie chemicznym „Chemia wokół nas”. Brał też udział w konkursach językowych, matematycznych i informatycznych. Aktywnie uczestniczył w  promocji szkoły. Prywatnie interesuje się filmem, muzyką, matematyką i sportem. Jego wielką pasją jest przede wszystkim piłka nożna i siatkówka. Interesuje się także architekturą i budownictwem, z czym wiąże swoją przyszłość
Średnia ocen 5,13

Ewa Michalczyszyn - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Ma wszechstronne uzdolnienia, jest pracowita i konsekwentna w realizacji zamierzonych celów. Reprezentowała klasę i szkołę w wielu konkursach, m.in. w Konkursie Papieskim oraz w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”. Ma również liczne sukcesy w konkursach recytatorskich. Angażowała się w pomoc innym, aktywnie pracowała w Szkolnym Klubie Wolontariusza, była też członkiem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Ewa jest również dobrym sportowcem, wielokrotnie reprezentowała szkołę w powiatowych zawodach w piłce koszykowej. Do pasji absolwentki należą nauki ścisłe, akwarystyka, film i rękodzieło.
Od października zamierza studiować na Wydziale Chemii Politechniki  Poznańskiej.
Średnia ocen 5,08

Weronika Zasadzińska - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W roku szkolnym 2012/2013 reprezentowała szkołę w konkursach: ortograficznym i języka niemieckiego oraz w zawodach na orientację. Interesuje się biologią i chemią i właśnie z tymi dziedzinami wiąże swoją przyszłość. Jej marzeniem są studia na Uniwersytecie Medycznym i praca w zawodzie lekarza.
Średnia ocen: 5,07Dominika Krzosek - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Była członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage, brała udział w wielu inicjatywach oraz projektach międzynarodowych realizowanych przez Klub. Działała w Klubie Wolontariusza, brała udział w wielu akcjach charytatywnych. Dominika interesuje się biologią i chemią. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia dotyczące psychologii zachowań ludzkich.
Planuje kontynuować naukę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Średnia ocen: 5,0

Natalia Rębacz 
- absolwentka Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Asertywność, ambicja i rzetelność to cechy, które pomagają Natalii w osiąganiu wyznaczonych celów. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła I miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o Niemczech. Poza nauką jej pasją jest taniec, podróże i jazda na rowerze.
W przyszłości marzy o karierze biznes woman, dlatego planuje podjąć studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość.
Średnia ocen: 5,0Martyna Pietrzak - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Należała do Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Była uczestniczką projektu „Newton też był uczniem”. Aktywnie działała w Klubie Europejskim Douzelage. Zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Moja polsko-litewska przygoda”. Reprezentowała szkołę we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej, piłce ręcznej i koszykówce. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, muzyką oraz sportem, w szczególności siatkówką. W przyszłości zamierza studiować gospodarkę przestrzenną na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Średnia ocen 5,0

 Katarzyna Zgoda z tatą Jerzym Zgodą

Weronika Zasadzińska z mamą Bogusławą Zasadzińską 


Natalia Rębacz z mamą Dorotą Rębacz 


Patryk Kiedrzyń z mamą Renatą  Kiedrzyń


 


     
 

 

 

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony