Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie z polskiej strony oraz St. Thomas More College,  Primary School Marsaskala oraz Strategies of Interaktive Training Foundation ze strony maltańskiej, w ramach programu Comenius Regio realizują projekt „Community school – school in community”. 

W dniach 28.05.2013 -01.06.2013r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu w Marsaskali na Malcie. Pierwszym punktem programu było spotkanie z burmistrzem Marsaskali Mario Calleja, który opowiadał o współpracy władz lokalnych ze szkołami i miejscową społecznością oraz z rodzicami.

Kolejnym miejscem była wizyta w ośrodku terapii dla osób niepełnosprawnych „Inspire”, gdzie można było przyjrzeć się jak osoby z dysfunkcjami przechodzą rehabilitację i terapię, korzystnie wpływających na ich funkcjonowanie w społeczności. Ośrodek jest bogato wyposażony, pomaga bezpłatnie wielu osobom i choć nie otrzymuje subsydiów,  to ma pełne poparcie lokalnych władz. Znajdują się tam pokoje do terapii, podgrzewany basen, miejsce do hipoterapii oraz małe gospodarstwo ze zwierzętami. Kolejnym punktem wizyty był nowo wybudowany park rodzinny, który został w 85% wybudowany z funduszy unijnych. Zapewnia rozrywkę całym rodzinom. Znajduje się tam  boisko ze sztuczną nawierzchnią, odkryta siłownia, place zabaw, amfiteatr, zagrody ze zwierzętami oraz labirynt do zabaw. Park powstał w 87% z materiałów przetworzonych.

Drugi dzień pobytu w Marsaskali rozpoczął się wizytą w szkole podstawowej – St Thomas More College Marsaskala Primary.  Uczestnicy projektu przyjrzeli się tam edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wdrażanemu przez uczniów klasy piątej projektowi edukacji czytelniczej. Postanowili oni przekształcić stare budki telefoniczne (brytyjska pozostałość kolonialna) w otwarte biblioteki, gdzie każdy, kto ma w domu książki, które już przeczytał, może zostawić w takiej właśnie biblioteczce, a wypożyczyć z niej inne.

Kolejnym ciekawym projektem zrealizowanym tym razem przez grupę trzylatków, było zbieranie pieniędzy dla potrzebujących. Dzieci pozyskały produkty z lokalnych sklepów niezbędne do wypieku ciasta. Razem z opiekunami upiekły babeczki, a następnie sprzedawały. Zebraną kwotę przekazały organizacji charytatywnej.

Wizyta w St Thomas More College i spotkanie z panią dyrektor Josephine Mifsud przybliżyły sposób zarządzania szkołami na Malcie oraz funkcjonowanie powołanego w 2009 roku systemu uczelni. Dyrektor przedstawiła jak odbywa się nadzór merytoryczny nad  szkołami  i nauczycielami oraz jak wspólnie urzędnicy, nauczyciele i rodzice angażują się w rozwój dzieci, zapewniają im bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i klimat sprzyjający uczeniu się. Ponadto była możliwość obejrzenia sal lekcyjnych oraz pracowni szkolnych. Podczas spotkania w szkole uczestnicy projektu zadawali pytania dotyczące sposobów współpracy szkół z lokalnymi władzami, organizacjami wspierającymi pracę szkoły i rodzicami oraz możliwość rozmowy o problemach tamtejszych szkół. Okazało się, że problemy szkół na Malcie są bardzo zbliżone do polskich. Nieunikniona jest ścisła współpraca z policją, sądami rodzinnymi, kuratorami. Wszystko w trosce o uczniów.

            30 maja odbyła się wizyta w Komendzie Głównej Policji na Malcie -  Police General Headquarters, jednej z najstarszych sił policyjnych w Europie oraz spotkanie z komisarzem Peterem Paulem Zammitem, który przybliżył strukturę oraz funkcjonowanie policji na Malcie. 
Z historią przestępstw na wyspie można było zapoznać się zwiedzając Muzeum Kryminalne.

Tego samego dnia odbyła się wizyta w Institute of Tourism Studies Malta, gdzie uczestnicy projektu zostali zapoznani z funkcjonowaniem szkoły. Zobaczyli pracownie, które funkcjonują w szkole oraz ekskluzywną restaurację prowadzoną przez uczniów i nauczycieli. Instytut Turystyki jest instytucją szkolnictwa wyższego, a powstał w 1987 r., w celu spełnienia zmieniających się potrzeb w branży gastronomicznej i turystycznej. Głównym zadaniem Instytutu jest dostarczenie branży turystycznej profesjonalnych pracowników, którzy mogą zagwarantować doskonały standard produktów i usług.

W ostatnim dniu pobytu na wyspie uczestnicy zwiedzili dawną stolicę Malty Mdinę. To średniowieczne miasto ujmuje pięknem architektury, a słynie z wąskich i krętych uliczek. Ogromne wrażenie zrobiły średniowieczne fortyfikacje, które otaczają całe miasto, leżące na szczycie wzgórza. W drodze do Valletty – stolicy Malty oglądali klify Dingli. Ogromna wysokość i bardzo strome urwiska wzbudzają respekt i podziw. Zaproszenie przez tamtejszą panią burmistrz dało okazję do krótkiego odpoczynku i rozmowy o lokalnej społeczności ponad trzytysięcznej miejscowości i problemach związanych z edukacją. Zwiedzanie miasta dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń.


Ostatni wieczór uświetniła kolacja zorganizowana w klubie waterpolo na nabrzeżu Marsaskali, spędzona wspólnie  z członkami klubu. Jednym z głównych tematów wieczoru był sport na wyspie. W ostatnich latach Marsaskala stała się jednym z największych klubów waterpolo na Malcie. Jednym z celów, który postawili sobie lokalni działacze, jest edukacja dzieci i młodzieży w środowisku sportowym.

Wizyta na Malcie była bardzo owocna i przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.Źródło: ZSP nr 1 w Chojnie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony