Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z o.o. powiększa zakres świadczonej opieki medycznej. Od 1 lipca br. rozpocznie działalność Oddział Medycyny Paliatywnej zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8.
Na początek do dyspozycji pacjentów przygotowano 5 łóżek. Do objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną niezbędne jest skierowanie lekarza i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ostateczną decyzję o przyjęciu chorego na oddział podejmuje lekarz specjalista medycyny paliatywnej. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej są udzielane pacjentom cierpiącym na nieuleczalne i postępujące schorzenia.
W zakresie tych świadczeń pacjentowi nieodpłatnie gwarantowane są świadczenia udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, gwarantowane jest leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Ponadto zapewniana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, wynikające z przebiegu choroby, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dodatkowo pacjentów paliatywnych otacza się opieką wyręczającą, która polega na przyjęciu do oddziału medycyny paliatywnej chorych, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony