21 maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryfinie w sprawie wykonania prac remontowych budynku położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. Budynek, którego właścicielem jest Powiat Gryfiński, użytkowany jest przez stowarzyszenie od ponad pięciu lat (od 18 stycznia 2010 r.). Od tego czasu budynek jest stale modernizowany i remontowany. Zawarte porozumienie reguluje realizację kolejnego etapu prac polegającego na remoncie parteru i piwnicy oraz wyznacza Powiat Gryfiński jako jednostkę biorącą na siebie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania.

W związku z powyższym Powiat Gryfiński wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie". Prace zostaną wykonane do końca września i zostaną w całości sfinansowane przez Powiat Gryfiński

Kolejne etapy przystosowywania budynku przewidziane dokumentacją projektową obejmują remont pozostałych kondygnacji i budowę windy, dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z całego obiektu.info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony