W październiku br. zakończono inwestycję pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – restauracja historycznego obiektu zabytkowego". Wykonawcami inwestycji byli: firma GIARDINO Beata Cabaj ze Szczecina oraz Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myślibórza. Funkcję Inspektorów Nadzoru przy inwestycji pełnili: w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz konserwacji zabytków – inż. Zygfryd Szkudlarek, w branży elektrycznej – inż. Mieczysław Stanisław Stańczuk, rewitalizacja parku i terenów zielonych - Patrycja Tokarska.

Przekazanie placu budowy Zakładowi Ogólnobudowlanemu Kazimierz Pakiet odbyło się 5 czerwca 2015 r. Odbiór robót miał miejsce 15 października 2015 r.

Inwestycja została podzielona na dwie części:

I część zamówienia: rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: ogrodzenie zewnętrzne parku (roboty rozbiórkowe, ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach metalowych, elementy murowane, montaż bram stalowych), instalacje elektryczne (oświetlenie zewnętrzne parku, instalacja telewizji dozorowej) oraz rewitalizacja parku (roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem – karczowanie drzew, przesadzenia i zabiegi pielęgnacyjne drzew, modelowanie terenu – trasy i polany, nawierzchnie piesze – przełożenie obrzeży, zieleń – uprawa gleby, zieleń – sadzenie drzew, krzewów i pnączy – trawniki, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, mała architektura – ławki i schody terenowe, elementy wyposażenia terenu – kosze na śmieci, trejaże, pergole). Wartość robót: 33.362,49 zł brutto.II część zamówienia: konserwacja elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju, w zakres której wchodzi: konserwacja muru z cegły, konserwacja tynkowanych fragmentów elewacji, konserwacja elementów drewnianych elewacji, konserwacja elementów metalowych elewacji, konserwacja cokołu z granitu i cegły, wymiana obróbek i opierzeń blacharskich, naprawa i konserwacja wsporników betonowych, wymiana płytek posadzkowych pod balkonem głównym, konserwacja budynków pomocniczo-gospodarskich; wywóz gruzu, izolacja pozioma ścian metodą iniekcji oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych z opaską żwirową.
Wartość robót: 35.500,00 zł brutto.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony