30 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań drogowych finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program przewiduje
refundację wydatków inwestycyjnych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Dzięki skutecznie złożonym wnioskom wsparcie otrzymają trzy gminy z naszego powiatu: Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa. Dofinansowanie do trzech inwestycji drogowych otrzyma także Powiat Gryfiński. Dotyczy to odcinków następujących
dróg: Trzcińsko-Zdrój – Białęgi (dofinansowanie: 673 tys. zł, koszt całkowity: ok. 1 mln zł), Warnice – Stare Łysogórki (dofinansowanie: 480 tys. zł, koszt całkowity: 753
tys. zł), Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice (dofinansowanie: 656 tys. zł, koszt całkowity: ok. 1 mln zł). Umowy ze strony województwa podpisywał wicemarszałek Jarosław Rzepa, który przekazał również obiecującą informację o możliwym rozszerzeniu listy projektów objętych dofinansowaniem ze środków PROW. Dla Powiatu
oznaczałoby to zakwalifikowanie się kolejnych dwóch wniosków złożonych w Programie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony