Trwa przebudowa ciągu ulic powiatowych: Pomorskiej, 9 Maja i Armii Krajowej w Gryfinie, nazywanych z racji ruchu ciężkiego, który się po nich odbywa – trasą tranzytową. Roboty prowadzone są jednocześnie na trzech ulicach. Największe zaawansowanie prac (ok. 90%) występuje na ulicy Pomorskiej. Na początku sierpnia Wykonawca generalny (BUDIMEX S.A.) rozpoczął układanie masy bitumicznej, wcześniej przebudowane zostały ciągi piesze oraz parking przy cmentarzu komunalnym.

Przebudowa trasy tranzytowej kosztować będzie prawie 7 mln złotych. W realizacji zadania przez Powiat uczestniczy również Gmina Gryfino, która zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości do 700 tys. złotych.


Roboty nawierzchniowe na ul. Pomorskiej
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony