W dniu wczorajszym odbyła się konferencja podsumowująca inwestycję drogową pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, realizowaną w bieżącym roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie objęło przebudowę trzech ulic powiatowych: Pomorską, 9 Maja oraz Armii Krajowej, które w obecnym układzie komunikacyjnym miasta stanowią trasą tranzytową dla pojazdów o ciężarze ponad 5 ton.

W ramach inwestycji zmodernizowano odcinek drogi o długości ponad 1,6 km. Zakres robót obejmował w szczególności przebudowę nawierzchni ulic (13.600 m2), chodników (10.300 m2), remont kanalizacji deszczowej (700 mb), budowę parkingu przy ul. 9 Maja, a także budowę ścieżki rowerowej (350mb). Łączny koszt inwestycji wyniósł 6,5 mln złotych, z czego 3 mln zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a 650 tys. zł dotację z Gminy Gryfino. Pozostałe koszty przedsięwzięcia, w wysokości 2,85 mln zł, sfinansował Powiat. Wykonawcą generalnym była spółka Budimex S.A, nadzór inwestorski pełniła firma Komplet Inwest z Gorzowa Wielkopolskiego.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony