Trwa remont budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Umowa na roboty budowlane została zawarta 25 kwietnia 2017 r. Prace prowadzi Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą w Chojnie. Inwestycja ma na celu modernizację sali gimnastycznej polegającą na przeprowadzeniu prac konstruktorskich, wzmacniających bryłę budynku, izolacji m. in. przez iniekcję ścian oraz remont wnętrza polegający na wymianie posadzki, modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej (zamiast grzejników zostaną zamontowane nagrzewnice).

Inwestycja umożliwi wychowankom placówki udział w zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego w komfortowych warunkach oraz wpisuje się w koncepcję zmodernizowania bazy edukacyjnej Ośrodka. Zakończenie prac planowane jest przed 1 września br.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 w wysokości 33 % wartości inwestycji.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony