Tym razem ponad 900-metrowy odcinek drogi Trzcińsko Zdrój – Gogolice powiat oddał do użytkowania. Inwestycja kosztowała 985 000 zł, z czego 626 000 zł powiat pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą inwestycji była firma MALDROBUD z Myśliborza, a nadzór inwestorski pełnił Łukasz Szawaryński.

W oddaniu drogi do użytkowania wzięli udział Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej, radni powiatowi: Piotr Bugajski, Wojciech Fedorowicz i Andrzej Szelążek, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, wykonawcy Edward i Łukasz Malinowiczowie wraz z załogą, inspektor nadzoru – Łukasz Szawaryński oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony