Rozpoczął się remont zabytkowej, XV-wiecznej Bramy Świeckiej w Chojnie. Wykonawca inwestycji - firma budowlano-konserwatorska „Podgórski” ze Stargardu, rozpoczęła prace budowlane 7 stycznia br., bezpośrednio po podpisaniu protokołu. Ich zakończenie planowane jest na koniec lutego. 

Zakres robót obejmuje rewitalizację hełmu głównego oraz górnego balkonu. Jest to pierwszy etap zadania, finansowany ze środków skarbu państwa.

Pozostałe etapy będą realizowane w kolejnych latach, a ich intensywność będzie warunkowana pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony