Zarząd powiatu dokonał w czwartek, 15 marca wizji lokalnej remontowanego budynku przy Armii Krajowej w Gryfinie. Obiekt przeznaczony jest na zakład opiekuńczo-leczniczy działający w strukturze szpitala powiatowego. Inwestycja ma być zakończona jeszcze w tym roku. Wartość inwestycji to ponad 800 tys. zł. Tegoroczny nakład  -  ok. 450 tys. zł - ma pochodzić od nabywcy, czyli spółki, jako jeden z elementów pakietu inwestycyjnego.

 

W wizji lokalnej brali udział: Wojciech Konarski – starosta gryfiński; Jerzy Piwowarczyk, prezes sp. z o.o. Szpital Powiatowy; członkowie zarządu powiatu: wicestarosta Jerzy Miler, Jan Podleśny, Jan Gładkow, Roman Rataj; sekretarz Barbara Rawecka oraz pracownicy wydziału remontów i inwestycji – naczelnik Agnieszka Madejak-Saków i Jerzy Sawicki.
 
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony