Dziś (28 marca) Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację w bieżącym roku kolejnej inwestycji drogowej. Zadanie, którego dotyczy umowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice – Chojna, na odcinku: Baniewice – Swobnica las, o długości 1,5 km.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie nawierzchnia bitumiczna oraz przebudowane rowy odwadniające. Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 900 tys. zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 450 tys. zł, czyli dokładnie 50%. Wysokość dofinansowania jest aż o 20% wyższa od średniej jaką otrzymają w tym roku samorządy. Łącznie Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło w 2013 roku na przebudowę dróg dojazdowych do pól uprawnych kwotę 8,7 mln zł.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony