3 kwietnia br. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie rozpoczęła się realizacja inwestycji polegająca na budowie windy wraz z przedsionkiem. Wykonawcą robót budowlanych jest firma FBR Brukpol-2 z siedzibą w Żabnicy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 290 880,29 zł. Inwestycja w 60% finansowana jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze B” (do 150 000 zł). Pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

 

Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie budowy windy planowane jest na 20 sierpnia 2013 r.

Realizacja powyższego zadania jest częścią inwestycji pn. „Modernizacja internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie”. Po zakończeniu budowy windy, kolejnym etapem prac będzie remont III piętra internatu obejmujący swoim zakresem remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów kuchni oraz wymianę stolarki drzwiowej. Pomieszczenia zostaną przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz funkcji internatu będą mogły być także wykorzystywane jako schronisko młodzieżowe.


 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony