„Turysto! Szanuj Środowisko!” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątania Świata”. W czwartek, 2 października 2014 roku, cała społeczność Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie wzięła udział w tej akcji.

W tym roku uczniowie sprzątali okolice szkoły, bo przyjemnie jest żyć w czystym otoczeniu. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie zbierali śmieci, grabili i porządkowali przyszkolny teren. Po powrocie zorganizowany był odpoczynek przy muzyce i grillu. Udział w Akcji ''Sprzątania Świata'' z pewnością przyczynił się do większej wrażliwości na potrzeby środowiska, wyrobił nawyk dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił najbliższe otoczenie szkoły od kilkunastu worków śmieci.
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony