24 września br. w Szczecinie odbył się konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego - Marcina Zydorowicza. W konwencie udział wziął również Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński.

 

Na konwencie omawiano:

Sytuację finansową jednostek administracji zespolonej w województwie na przykładzie inspekcji sanitarnej.

Prezentacja

Finansowanie oraz efekty kontroli w Powiatowych Inspekcjach Nadzoru Budowlanego.

Prezentacja

Projektowane zmiany w funkcjonowaniu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Prezentacja

Błędy proceduralne popełnione przy likwidowaniu/przekształcaniu publicznych placówek oświatowych oraz przy tworzeniu zespołów placówek oświatowych.

Prezentacja

Zasady udzielania bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prezentacja

E-administracja.

PrezentacjaW przerwie wojewoda pokazał coraz lepiej działający punkt alarmowy 112 oraz Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony