9 listopada br., w Zespole Szkół w Kołbaczu przy ul Cystersów 9, odbyła się pierwsza z czterech planowanych w tym roku „Biała sobota”. Akcja w całości sfinansowana została z budżetu Powiatu Gryfińskiego, a wykonawcą jest Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z o.o. Mieszkańcy gminy Stare Czarnowo (w tym także osoby nieubezpieczone) mogli bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy specjalistów z zakresu: ginekologii, laryngologii i ortopedii. Ponadto w ramach akcji profilaktyczno-zdrowotnej pacjenci mogli wykonać badania diagnostyczne np. pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cukru oraz badanie EKG. Z usług lekarzy oraz badań diagnostycznych skorzystało w sumie 66 mieszkańców gminy Stare Czarnowo.

Kolejne „Białe soboty” odbędą się:

23.11. 2013 r. w Widuchowej, NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, ul. Tatrzańska 13, przyjmować będą lekarze specjaliści z zakresu: okulistyki, urologii, wykonać można będzie badania diagnostyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi, pomiar cholesterolu EKG,

30.11.2013 r. w Baniach, NZOZ „Panaceum”, ul. Myśliborska 2, przyjmować będą lekarze specjaliści z zakresu: chirurgii i ginekologii, wykonać można będzie badanie cytologiczne,

14.12.2013 r. w Chojnie, Przychodnia Kolejowa, ul. Kościuszki 10, przyjmować będą lekarze specjaliści z zakresu: interny i ortopedii, wykonać można będzie badania diagnostyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi, pomiar cholesterolu, badanie EKG.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony