20 grudnia 2013 r., odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu pn: "Hipoterapia jako naturalna metoda rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych" zrealizowanego przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Powiatu Gryfińskiego.

Blisko 7 miesięcy prowadzono regularne zajęcia hipoterapii. Tą indywidualną formą rehabilitacji objęto 10 osobową grupę dzieci i osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym pochodzących z terenu powiatu gryfińskiego.
Efektem uczestniczenia dzieci i osób w zajęciach realizowanych w ramach zadania było:
- zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej i aktywnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą,
- zwiększenie możliwości ruchowych,
- relaksacja i poprawa samopoczucia,
- poprawa koncentracji uwagi, wzrost aktywności i motywacji do podejmowania działań, poprawa komunikacji ze światem zewnętrznym oraz poprawa koordynacji, orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała.

Uczestniczenie w zajęciach hipoterapii wpłynęło bezpośrednio na lepsze funkcjonowanie i niwelowanie barier społecznych.

Dla wszystkich uczestników projektu Mikołaj rozdał upominki, które sprawiły wiele radości.


Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk".

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony