W związku z niepewną sytuacją Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  oraz w trosce o przyszłość Regionu Pomorza Zachodniego dnia 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej ze stroną samorządową regionu.

Stronę społeczną reprezentowali:

Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność 

Przewodniczący Mieczysław Jurek

Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80
Przewodniczący Wojciech Osman

Stronę samorządową reprezentowali:

Powiat Gryfiński

Starosta Wojciech Konarski
Wicestarosta Jerzy Miler

Gmina Gryfino

Burmistrz Henryk Piłat

Rada Miejska w Gryfinie

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
Wiceprzewodniczący Janusz Skrzypiński i Paweł Nikitiński

Stronę związkową Zespołu Elektrowni Dolna Odra:

MOZ NSZZ Solidarność  przy PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Przewodniczący Henryk Kowalski

Mając na celu poprawę sytuacji uczestnicy spotkania podpisali porozumienie na mocy którego, strony zobowiązują się wystąpić do Ministra Skarbu Państwa z inicjatywą natychmiastowego wszczęcia dialogu społecznego w sprawie strategii Państwa co do dalszego rozwoju i funkcjonowania PGE, a szczególnie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zobowiązanie ma na celu wystąpienie również do organów administracji państwowej z żądaniem opracowania aktualizacji strategii rozwoju PGE. Dotyczy to zarówno planów najbliższych czasowo tj. realizacji zapowiadanej w dotychczasowej strategii – inwestycji w Elektrowni Pomorzany i utrzymania do roku 2035 mocy wytwórczych w ZEDO na poziomie 1000 – 1200 MW, jak również planów związanych z funkcjonowaniem Oddziału w dalszym horyzoncie czasowym – czyli odtworzeniem wycofywanych z eksploatacji bloków, w postaci jednostek gazowych, gazowo-parowych lub węglowych.

Aktualizacja strategii winna nastąpić najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2014 r.

Strony porozumienia zapraszają do podpisania niniejszego dokumentu inne podmioty i organizacje społeczne zainteresowane działaniem na rzecz jego realizacji.

Na zakończenie spotkania  podpisane porozumienie zostało przedstawione mediom lokalnym.


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony