27 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji projektu prac III ETAPU Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego ,,planem transportowym”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych: Jerzy Zgoda sekretarz gminy  Banie, Agnieszka Paszkowiak UM Cedynia, Dariusz Skrycki UM Chojna, Mariusz Tarka UMiG Gryfino, Andrzej Salwa burmistrz Mieszkowic, Jerzy Choroszewicz sekretarz gminy Moryń, Arkadiusz Łysik sekretarz gminy Stare Czarnowo, Piotr Bugajski inspektor UM Trzcińsko-Zdrój, Michał Lidwin wójt gminy Widuchowa.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście powiatów sąsiadujących: Paweł Ogrodnik UM Szczecin, Robert Petruk i Krzysztof Miśkiewcz reprezentujący Powiat Myśliborski oraz Jarosław Stankiewicz z Powiatu Pyrzyckiego.

Firma ,,Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przedstawiła prezentację prac III ETAPU Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego.

Przedstawicielom samorządów zaprezentowano projekt planu dotyczący:

1. Prognozy potrzeb przewozowych z uwzględnieniem obiektów publicznych, gęstości zaludnienia i obszarów wymagających interwencji.

2. Pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej.

3. Zasady organizacji rynku przewozów.

4. Dostępu podróżnych do infrastruktury przystankowej.

5. Propozycje uruchomienia linii użyteczności publicznej w perspektywie do 2025 r.

6. Przedstawienie źródeł oraz form finansowania usług przewozowych.

7. Sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

8. Dalsze kierunki rozwoju lub ograniczenia w perspektywie do 2025 r.

9. Zadania nałożone na jednostki samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Do końca tygodnia przedstawiciele jednostek samorządowych wniosą uwagi i propozycje, które po rozpatrzeniu zostaną ujęte w planie transportowym.

Termin zakończenia prac nad projektem planowane jest na koniec lutego 2014 r.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony