7 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ponownie spotkali się sygnatariusze porozumienia z dnia 8 stycznia 2014 r., zawartego w obronie największego zakładu w regionie jakim jest Zespół Elektrowni Dolna Odra, wchodzący w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., oczekując od odpowiedzialnych za ten zakład właścicieli tj. Ministra Skarbu Państwa i Zarządu PGE prowadzenia polityki rozwoju, a nie zwijania i doprowadzenia w efekcie do zamknięcia elektrowni.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysław Sawaryn oraz wiceprzewodniczący Janusz Skrzypiński, a także Krzysztof Nawrocki w zastępstwie Mieczysława Jurka – przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Henryk Kowalski – przewodniczący MOZNSZZ Solidarność przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział ZEDO.


Podczas spotkania omówiona została bieżąca sytuacja w zakresie funkcjonowania Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, przedstawiono także cel porozumienia z dnia 08.01.2014 r. i zaproszono do jego podpisania.

Do porozumienia przystąpili:

  • ze strony samorządowej: Adam Zarzycki – burmistrz Cedyni, Adam Fedorowicz – burmistrz Gminy Chojna, Andrzej Salwa – burmistrz Mieszkowic, Jan Maranda – burmistrz Morynia,  Zbigniew Kitlas – burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, Teresa Sadowska – wójt Gminy Banie, Marek Woś – wójt Gminy Stare Czarnowo, Michał Lidwin – wójt Gminy Widuchowa,
  • ze strony związkowej: Roman Michalski – przewodniczący MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego w ZEDO S.A, Mirosław Lebuda – przewodniczący MOZNSZZ „Solidarność 80” PGE ZEDO,  Bogusław Pawłowicz – przewodniczący ZZ Inżynierów i  Techników przy ZEDO oraz Marian Sozański – wiceprzewodniczący MNSZZ Pracowników ZEDO,
  • ze strony społecznej: Gabriela Kotowicz – przewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Komorzycki – przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie oraz Józefa Kuzyszyn - przewodnicząca Rady Gminy Widuchowa.


 Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie TVP Szczecin:

http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/2200-70214/13942558
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony