24 kwietnia w trakcie sesji Rady Powiatu uczestniczył nowy radny Tadeusz Ruchniak, który zastąpił dotychczasowego radnego Ryszarda Niedźwieckiego. Tadeusz Ruchniak reprezentuje, jak i poprzednik, Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa.

 


Podczas sesji  radni przyjęli sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2013 r. oraz z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2013 r. 
Przedstawiono także ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2013 r.Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gryfińskiego za rok 2013 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w tym w szczególności w oparciu o infrastrukturę, kadrę działanie organizacji pozarządowych i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej;

- w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych  lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2014;

- w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński,

- w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego,

- w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości drogowych.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony