13 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Komisja działa w oparciu o art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym. W jej skład wchodzą: Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, Tadeusz Ruchniak – Radny Rady Powiatu, Roman Rataj – Członek Zarządu Powiatu, Jacek Rudziński – Komendant Powiatowy PSP, Marianna Kołodziejska-Nowicka – Dyrektor PCPR w Gryfinie, Waldemar Derkacz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz Janusz Osicki i Leszek Chudziński z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

W pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji Komisji uczestniczyli: prokurator Hubert Góźdź oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Bronisław Tessar. Uczestniczyli także prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Antoni Jakubowski, Jan Słoboda, Roman Krysiak, Jan Choncel, Marcin Jaroszek, Andrzej Będzak, Ryszard Kruszyński i inni oraz przedstawiciele gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko – Zdrój i Widuchowa.
Tematem posiedzenia było szkolenie prezesów OSP dotyczące uregulowań dotyczących ubezpieczeń strażaków ochotników. Przeprowadził je broker obsługujący Powiat Tomasz Bąk. Opierał się on na przykładzie strażaka z gminy Chojna, który od kilkunastu miesięcy stara się o uzyskanie odszkodowania od gminy po wypadku w trakcie wykonywania służby.
Efektem posiedzenia była deklaracja opracowania przez Zarząd Powiatowy OSP przy współpracy z prezesami gminnych OSP, pożądanego zakresu ubezpieczeń strażaków – ochotników. Swoją pomoc zaoferował także broker obsługujący powiat. Ostateczne decyzje o formie ubezpieczenia strażaków ochotników będą należały do burmistrzów i wójtów.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony