23 maja 2014 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca wybranych problemów kształtowania się tożsamości regionalnej i lokalnej w aspekcie historycznym i socjologicznym. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Powiat Gryfiński.

 Otwarcia seminarium dokonał JM Rektor WSH TWP w Szczecinie dr Waldemar Urbanik, który również opowiedział o problemach rytualizacji postaw społecznych wobec Stanu Wojennego, jako elementu tożsamości historycznej mieszkańców regionu północno-zachodniego Polski. W trakcie konferencji zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego.

Podczas spotkania poruszono m.in.tematy:
- „Czy istnieje kryzys definiensu regionalizmu?” (dr hab. Anna Wachowiak prof. WSH TWP, p.o. Dyrektora Instytutu Socjologii WSH TWP w Szczecinie)
- „Rola regionalnych mediów publicznych w kształtowaniu tożsamości lokalnej (dr Adam Rudawski, Prezes Polskiego Radia Szczecin)
- „Funkcje Salezjanów w systemie edukacji społeczności miejskiej na przykładzie Szczecina (dr Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
- „Kultura pamięci lokalnej. Krajobraz” (dr Iwona Miedzińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony