Dzięki inicjatywie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, który realizuje projekt „2014! Młodzież dla wolności”, 4 czerwca 2014 r. odbędzie się Starostwie Powiatowym w Gryfinie, uroczysta sesja Rady Powiatu w Gryfinie i Rady Miejskiej Gryfinie. Sesja odbędzie się z okazji 25-tej rocznicy Dnia Wolności – 4 czerwca.

PROGRAM UROCZYSTEJ SESJI

 

1. Otwarcie obrad sesji i powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie.

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

3. Wystąpienie Starosty Gryfińskiego.

4. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

5. Wystąpienie Dziekana Dekanatu Gryfino.

6. Rys historyczny Dnia Wolności przedstawiony przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

7. Ogłoszenie wyników konkursu "Wolność, jak to łatwo powiedzieć?" wraz z wręczeniem nagród.

8. Wspólne stanowisko Rady Miejskiej w Gryfinie i Rady Powiatu w Gryfinie w związku z Obchodami Dnia Wolności. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony