4 czerwca 1989 r. to dzień pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów w Polsce, które otworzyły nam drogę do demokracji. W 25. rocznicę tego wydarzenia, z inicjatywy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w sali audiowizualnej starostwa odbyła się pierwsza w historii wspólna sesja Rady Powiatu w Gryfinie i Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas uroczystości atmosferę czerwca '89 można było poczuć dzięki przygotowanej przez IPN w Szczecinie wystawie pn. „1989 rok. Narodziny wolności".


Po wystąpieniach: Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Gabrieli Kotowicz, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysława Sawaryna, Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Henryka Piłata oraz Dziekana Dekanatu Gryfino ks. prob. kan. Henryka Krzyżewskiego, zaproszeni goście wysłuchali rysu historycznego Dnia Wolności w wykonaniu Michała Bojdy – ucznia ZSP nr 2 w Gryfinie.

Uzupełnieniem była wspaniała prezentacja archiwalnych fotografii kluczowych postaci i wydarzeń w historii PRL.


Czym dziś jest wolność dla młodych ludzi? O tym można było dowiedzieć się z interesującego filmu w reżyserii Dawida Malika z udziałem aktorsko utalentowanej młodzieży z III kl. LB ZSP nr 2 w Gryfinie.

Podczas uroczystego posiedzenia rad ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu fotograficznego, literackiego i plastycznego „Wolność, jak to łatwo powiedzieć?".
A oto laureaci: Sebastian Korzeb, Paulina Kubiś, Katarzyna Lisiecka, Katarzyna Mazan, Agata Wiśniewska.


Na zakończenie wspólnej uroczystej sesji odczytana została rezolucja w sprawie uczczenia 25. rocznicy wyborów czerwcowych, którą następnie podpisali: Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysław Sawaryn.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony