26 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie. Z tej okazji władze szpitala oraz mieszkańcy Zakładu zorganizowali poczęstunek, który umilił program artystyczny. Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym pracownicy szpitala, ksiądz kanonik Bronisław Kozłowski, Prezes Zarządu spółki „Dom Lekarski" S.A. Dariusz Piotrowski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Janusz Korżak, kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie Grzegorz Dolata, przedstawiciel Zespołu Elektrowni „Dolna Odra" Jacek Śniegowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Rudziński.
W imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie list okolicznościowy skierowany do pani Edyty Nowotarskiej – Prezesa Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. odczytała pani Anna Nikitińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
Remont przeprowadzony w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Psychiatrycznym w Nowym Czarnowie polegał na gruntownej poprawie stanu sal chorych, stołówki, sali terapii zajęciowej, łazienek i pomieszczeń biurowych Zakładu. Każda z wyremontowanych sal jest innego koloru i w każdej z nich znajdują się własnoręcznie wykonane przez mieszkańców Zakładu ozdoby. Nadaje to niepowtarzalnego klimatu i powoduje, że miejsce to staje się bardziej przyjazne dla osób tam przebywających.

Sala chorych po remoncie

Remont budynku ZOPP nie byłby możliwy, gdyby nie przychylność Zarządu Powiatu, który podejmując trudną decyzję, zdecydował się na rozliczanie określonej części czynszu w postaci nakładów ponoszonych przez szpital na m.in. remonty czy modernizacje.


Sala chorych po remoncie


Pokój terapii zajęciowej po remoncie
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony