Najważniejszym punktem porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 26 czerwca br. było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przed głosowaniem radni zapoznali się z przedstawionym przez skarbnika Powiatu Izabelę Świderek sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok oraz pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Rada Powiatu uznała, że Zarząd Powiatu w ubiegłym roku dobrze rozporządzał publicznymi środkami, w związku z czym większością głosów (16 za, 4 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium.
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony