Do 22 lipca 2014 r. trwają konsultacje społeczne do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego", który na zlecenie Powiatu Gryfińskiego został przygotowany przez firmę Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15 lipca, w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyli przedstawiciele gmin z naszego powiatu.

Spotkanie miało na celu możliwie jak najszersze przedstawienie koncepcji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na siatce połączeń powiatowych oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji wypracowania i przedstawienia ewentualnych uwag.

Podczas spotkania została przedstawiona propozycja sieci komunikacyjnej na terenie powiatu gryfińskiego, która powinna funkcjonować w ramach usług o charakterze użyteczności publicznej.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony