23 lipca 2014 r., w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania „Porozumienia Strony Społecznej i Samorządowej w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra". Uczestnicy postanowili zgodnie, że „Porozumienie" będzie działało nadal. Obecni wyrazili zadowolenie z realizacji podjętych działań w ramach „Porozumienia" w sprawie Elektrowni, które zaowocowało podpisaniem komunikatu po spotkaniach z 1 i 14 lipca 2014 r. i gwarancji istnienia ZEDO po 2035 r. między innymi przez Ministra Skarbu Państwa i prezesów PGE.


Ustalono, że strony „Porozumienia" będą spotykać się co 3 miesiące.

Celem spotkań będzie monitorowanie zagadnień, dotyczących „Porozumienia", w tym występowanie o informacje do powołanego przez Ministra Skarbu Państwa zespołu ds. inicjowania, wspierania przedsięwzięć z udziałem spółek zależnych od Skarbu Państwa dla wytworzenia efektu synergii dla Pomorza Zachodniego.

Postanowiono, że w roku 2015 zostanie przygotowana debata ekspercka dotycząca obszarów energetycznych uwzględniających: rynek paliw, emisję CO2, nowych mocy wytwórczych i oddziaływania tych obszarów na Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Zaakceptowano także wystąpienie do Premiera RP dotyczące koordynacji działań Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki w kontekście Elektrowni Dolna Odra.info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony