19 sierpnia otworzyła swoją działalność pierwsza w naszym powiecie Spółdzielnia Socjalna „Promyk" działająca w Goszkowie. Została ona powołana przez Radę Powiatu w marcu tego roku. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Goszkowie podjęło podobną uchwałę. Tę inicjatywę Powiatu i Stowarzyszenia wsparł Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

W trakcie otwarcia Spółdzielni Socjalnej „Promyk" starosta Wojciech Konarski powiedział m.in.: Każda efektywna inicjatywa i działanie tworzące miejsca pracy są warte wspierania i nagłaśniania. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy skierował na staże do pracodawców ponad 500 osób. Z kolei DIROW, kierując środki do lokalnych przedsiębiorców, stworzył warunki do rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. Ale powołanie do życia Spółdzielni Socjalnej „Promyk" dla osób niepełnosprawnych jest szczególnym przykładem tworzenia miejsc pracy, bo dotyczy uspołeczniania osób niepełnosprawnych, tak, aby ich świat nie był zamknięty jedynie do czynności takich, jak spanie, wstawanie i jedzenie. Jest kolejnym ogniwem, po Warsztatach Terapii Zajęciowej, w systemie aktywizacji osób niepełnosprawnych w stwarzaniu im warunków do nabycia renty i czucia się potrzebnym. Jest przykładem dobrego współdziałania jednostki samorządu terytorialnego (powiat) i stowarzyszenia. Szczególne podziękowania należą się radnym powiatowym i członkom stowarzyszenia za wsparcie tej inicjatywy.

Obecnie w spółdzielni pracuje 5 osób. Kieruje nią prezes Stowarzyszenia Alina Leończyk, a ze strony Powiatu – Aneta Sajdowska. Na początku swojej działalności spółdzielnia zajmie się cateringiem, a w najbliższym czasie planuje rozszerzenie swoich usług.info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony